O nás

Aktivity

Vytisknout

Insaan vede své aktivity skrze tři formy dialogu:

 1. Dialog skrze odvahu mluvit a ochotu poslouchat

  Insaan se zaměřuje na organizování kulatých stolů, seminářů, interview se zajímavými osobnostmi a konferencí, jejichž témata jsou aktuální a relevantní jak pro evropské tak pro arabské publikum. Insaan dbá na to, aby se tyto události nestaly setkáváním uzavřeného kruhu expertů, ale aby svým originálním tématem a koncepcí oslovily širokou veřejnost na individuální úrovni. Současně chceme docílit toho, aby hlavní účastníci těchto událostí reprezentovali široké názorové spektrum a společenský profil.

  Insaan buduje strukturovaný dialog mezi českým a středoevropským prostorem a arabským prostorem v celé řadě oblastí a témat, například: kulturní a náboženské soužití, sociální integrace, obchod a turismus, vliv moderních technologií na rozvoj společnosti, role žen ve společnosti, společné i specifické environmentální problémy obou regionů, role médií a vytváření mediálního obrazu, evropský a arabský politický extremismus, budoucnost a význam některých politických směrů (liberalismus, extrémní pravice, politický islám), role neziskových organizací, izraelsko-palestinský (arabský) konflikt nebo geopolitická budoucnost obou regionů.

 2. Dialog skrze vnímavé procítění emocionálního vyjádření

  Insaan ve spolupráci s ostatními partnery představuje české a evropské veřejnosti moderní a současné arabské umělce a umělkyně, organizuje festival arabských filmů a festival arabské hudby. Naší dlouhodobou aspirací je zřízení vlastních výstavních prostor pro stálé i dočasné expozice arabských umělců žijících především v arabských zemích ale i v Evropě.

 3. Dialog skrze sílu písmene a reflexi mysli

  Insaan vydává moderní a současnou arabskou literaturu, seznamuje českou veřejnost s moderními arabskými spisovateli a spisovatelkami a staví tak mosty mezi českou a arabskou společností na základě sdílené lásky k literatuře a vyjádření společného lidství v ní obsažené.

Transparentnost a důvěryhodnost naší činnosti je kromě správní a dozorčí rady zaručena i patrony z řad významných osobností českého, evropského a arabského světa.

Přidejte si nás

Insaan na Facebooku Insaan na Twitteru Insaan na Linkedin

Chci být informován

Podpořte nás

Chci darovat organizaci Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogunebo ,- Kč