Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit

Vytisknout

Stálá podpora

Nejcennější podpora je stálá podpora. Pokud více dárců pravidelně daruje byť jen malé částky, výsledný efekt (i z hlediska finančního plánování a předvídatelnosti) je pro příjemce daleko větší než jednorázové dary.

Pokud nás chcete podporovat pravidelně, např. 50 Kč měsíčně, můžete tak učinit trvalým příkazem:

Číslo účtu: 2700161955 / 2010 (Fio Banka, a.s.)

Jednorázový dar

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

Platby ze zahraničí

Pro platby ze zahraničí je nutné zadávat číslo účtu ve formátu IBAN, nezbytné je také udat mezinárodní kód banky SWIFT (BIC). Potřebné údaje naleznete níže.

Upozornění: Za platby ze zahraničí/v cizí měně si banky účtují poplatek cca 200 Kč, proto je v těchto případech vhodné posílat částky vyšší než 500 Kč.

IBAN: CZ7420100000002700161955

SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX


Informace o odpočtu daru z daně

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Přidejte si nás

Insaan na Facebooku Insaan na Twitteru Insaan na Linkedin

Chci být informován

Podpořte nás

Chci darovat organizaci Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogunebo ,- Kč