Podpořte nás

Pět důvodů, proč je nás třeba

Vytisknout

Věříme, že pro vznik našeho centra existuje následujících 5 důvodů:

  1. Země střední Evropy jsou již od roku 2004 nedílnou součástí Evropské unie a podílejí se tak významným způsobem na vztazích EU - arabský svět ve všech rovinách.
  2. V zemích střední Evropy žije nemalá menšina arabského původu, která vznikla především v době před pádem železné opony a vzhledem k demografickým a migračním trendům je zřejmé, že je tato komunita již dnes rozšiřována novými generacemi arabských imigrantů.
  3. Zatímco v regionu západní Evropy již existují podobné instituce, které spolupracují mezi seboua s partnery v arabském světě, region střední Evropy se vyznačuje existencí malých a lokálních spolků, kteří se na arabský svět zaměřují spíše z pohledu historiků, cestovatelů a lingvistů.
  4. V regionu střední Evropy převládá mezi širokou veřejností, ale i mezi lidmi podílejícími se na chodu státu a lidmi ovlivňujícími veřejné mínění, katastrofální neznalost arabského světa. Povědomí o arabském světě je především získáváno z kusých mediálních informací, filmových a literárních stereotypů, informací z druhé ruky nebo dovolenkových zážitků. Od zahájení tzv. Války proti teroru je navíc středoevropská společnost silně ovlivněna sekuritizací vztahů mezi oběma světy a negativními předsudky vůči arabskému obyvatelstvu.
  5. Informačního přehlcení, globalizační tlaky a postmoderní nejistoty naší doby často ústí v neracionální strach a zjednodušující kategorizaci. Ta je živnou půdou demagogů apopulistických extremistů. Nedostatek kvalitních informací a nedostatek času tyto informace získávat ještě více znemožňují možnost dialogu, jehož účelem je nacházení sdíleného porozumění pro mírové soužití. Tuto situaci nelze ignorovat nebo odsunout stranou jakonepodstatnou v momentě, kdy se životy lidí v evropském a arabském prostoru navzájem ovlivňují v takové míře, jako je tomu dnes. Proto je nezbytné ulehčit veřejnosti cestu ke kvalitním informacím, které si nenárokují monopol na pravdu, naopak odhalením složitosti věci pomohou společnému hledání pravdy - dialogu. Proto je nezbytné umožnit evropské i arabské společnosti nahlédnout za zeď vzájemných předsudků až na mezilidskou úroveň, skrz umění, skrz literaturu a skrz ochotu naslouchat a odvahu mluvit.

Přidejte si nás

Insaan na Facebooku Insaan na Twitteru Insaan na Linkedin

Chci být informován

Podpořte nás

Chci darovat organizaci Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogunebo ,- Kč